Liên hệ đặt hàng: 0902.402.117
0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

LẮP RÁP HỆ THỐNG TỰ DƯỠNG - DÒNG CHẬU ĐAN MỎNG

 

Bước 1: Gắn tim đỏ vào phao
Bước 2, 3: Gắn chân vào đế
Bước 4, 5: Gắn ống chứa tim đỏ vào đế
Bước 6: Thả tim đỏ vào ống
Bước 7, 8: Lắp phễu và ống thăm nước vào ống chứa tim đỏ
Bước 9: Đặt hệ thống tự dưỡng vào chậu
Bước 10: Hoàn thành