Liên hệ đặt hàng: 0902.402.117
0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

LẮP RÁP TRÁI TÁO TRANG TRÍ

 

CHUẨN BỊ

 

Trái táo trang trí bao gồm các bộ phận chi tiết như sau:

 

Tên bộ phận Bộ phận Số lượng
Cuống 1
Phần thân 1
Nút đệm 4


 

TIẾN HÀNH LẮP RÁP

 

Bước 1: Gắn CUỐNG vào PHẦN THÂN

 

 

Bước 2: Dán NÚT ĐỆM vào đáy của PHẦN THÂN

 

 

Bước 3: Hoàn thành